TRAFIKINFORMATION GÄLLANDE LINJELOPP FRÅN BÅSTAD 28/6-1/7

TIDER

 • 28 juni kl 0800-1900
 • 29 juni kl 0800-1700
 • 30 juni kl 0900-1830
 • 1 juli kl 0800-1400

START OCH MÅL sker på Lindallén, höger på Pershögsgatan, uppför Tarravägen, höger på Häljarpsvägen till Västra Karup, höger på Karpa Gada, fortsätter hela vägen till Norrviken, höger på Kattviksvägen och avslutningsvis vänster in på Lindallén.

Det är en gemensam start med grupper på mellan 10-100 cyklister. Varvtiden för cyklisterna är 25-40 minuter. Banan är mycket utslagsgivande vilket kommer att innebära att det inte blir några stora klungor

Fordonstrafik förbjuden på nedan angiven sträcka

 • Lindallén mellan Kattviksvägen och Pershögssgatan
 • Pershögsgatan mellan Aghardsgatan och Tarravägen

Föreskriften gäller inte för fordon med tillstånd, transporter till och från boende och företag inom detta område samt för boende

Enkelriktad trafik (förbud att köra mot tävlingsriktningen)

 • Agardhsgatan (normalt enkelriktad åt andra hållet)
 • Tarravägen
 • Häljarpsvägen/ Drängstorpsvägen mellan Tarravägen och Karpa Gada
 • Karpa Gada/Boarpsvägen mellan Drängstorpsvägen och Italienska vägen(V115)
 • Boarpsvägen mellan Italienska vägen(V115) och Kattviksvägen
 • Kyrkogatan mellan Lindallén och Köpmansgatan

Dubbelriktad trafik (Normalt enkeLriktad) för att möjliggöra transport till och från berörda adresser

 • Forsbergs väg mellan Lindallén och Kattviksvägen
 • Ryttarvägen
 • Volvovägen

Förbud mot att stanna/ parkera- dessa vägar utgör tävlingsbana

 • Lindallén
 • Agardhsgatan mellan Lindallén och Pershögsgatan
 • Kyrkogatan
 • Pershögsgatan

Trafikföreskrifter 30 juni 2018 kl. 1800-1930 PGA STAFETTBANA

 

Fordonstrafik förbjuden på nedan angiven sträcka

 • Lindallén mellan Kattviksvägen och Kyrkogatan
 • Kyrkogatan mellan Lindallén och Köpmansgatan
 • Volvovägen

Föreskriften gäller inte för fordon med tillstånd, transporter till och från boende och företag inom detta område samt för boende

Dubbelriktad trafik (normalt enkelriktad) för att möjliggöra transport till och från berörda adresser

 • Forsbergs väg mellan Lindallén och Kattviksvägen
 • Ryttarvägen

Förbud mot att stanna/parkera

 • Lindallén
 • Volvovägen
 • Kyrkogatan

Säkerhet
Vi kommer att sätta ut säkerhetsvakter under överseende av polisen.
För att följa upp att cyklisterna följer tävlingsbestämmelserna så kommer det att finnas en huvudkommissarie och två biträdande kommissarier.
Säkerhetsorganisationen består av en Säkerhetschef med två biträden samt ungefär 50 säkerhetsvakter vars uppgift är att upprätthålla säkerheten för de tävlande och övriga trafikanter.