Trafikinformation Torekov Tempolopp 19-20 juni – PDF att ladda ner –

Trafikinformation Båstad Bike Week & SM landsväg
Torekov 19-20 juni 2018

Föreskrifterna enligt nedan är för att bibehålla säkerhet för såväl cyklister som för övriga trafikanter. Vi kommer att arbeta för att minimera påverkan för boende och företag inom aktuellt område, ingen kommer att bli instängd men det kan hända att ni kan få vänta innan det är fritt, till er hjälp så kommer det att finnas säkerhetsvakter där det behövs.

Tider

19 juni kl 1000-1730
20 juni kl 0800-2100

Banan

https://connect.garmin.com/modern/course/17344436

Start och mål sker på Slättarödsvägen vid kyrkan/parkeringsplatsen. Tempobanan går i sin längsta sträckning (elit/senior herr) ca 2,5 mil söderut från start- & målområdet vid Torekov för att sedan vända tillbaka på samma vägsträcka tillbaka till Torekov. Övriga tävlingsklasser har samma bansträckning men med varierande vändpunkter.

Tävlingsform

 • Tempolopp med individuell start, 1–2 min start mellanrum
 • Partempo- två cyklister, 1 min start mellanrum.

Fordonstrafik förbjuden på nedan angiven sträcka

 • Litorinavägen mellan Marieborgsplatsen och Slättarödsvägen
 • Slättarödsvägen(1700) mellan V115 och Eneborgsvägen

Föreskriften gäller inte för fordon med tillstånd, transporter till och från boende och företag inom detta område samt för boende

Förbud mot att stanna/ parkera- dessa vägar utgör tävlingsbana

 • Slättarödsvägen(1700) mellan V115 mellan och Eneborgsvägen

Säkerhet

Vi kommer att sätta ut säkerhetsvakter under överseende av polisen. För att följa upp att cyklisterna följer tävlingsbestämmelserna så kommer det att finnas en huvudkommissarie och två biträdande kommissarier. Säkerhetsorganisationen består av en Säkerhetschef med två biträden samt ungefär 50 säkerhetsvakter vars uppgift är att upprätthålla säkerheten för de tävlande och övriga trafikanterna.

För frågor kontakta tävlingsansvarig

Mikael Jersby, mikael.jersby@gmail.com, 0766-49 29 55

Trafikinformation Båstad Linjelopp 21-24 juni – PDF att ladda ner.

Trafikinformation Båstad Bike Week & SM landsväg
Båstad 21-24 juni 2018

Föreskrifterna enligt nedan är för att bibehålla säkerhet för såväl cyklister som för övriga trafikanter. Vi kommer att arbeta för att minimera påverkan för boende och företag inom aktuellt område, ingen kommer att bli instängd men det kan hända att ni kan få vänta innan det är fritt, till er hjälp så kommer det att finnas säkerhetsvakter där det behövs.

Tider

21 juni kl 0730-1930
22 juni kl 0800-1400
23 juni kl 0930-1930
24 juni kl 0930-1700

banan: https://connect.garmin.com/modern/course/18358268

START OCH MÅL sker på Lindallén, höger på Pershögsvägen, uppför Tarravägen, höger på Häljarpsvägen till Västra Karup, höger på Karpa Gada, fortsätter hela vägen till Norrviken, höger på Kattviksvägen och avslutningsvis vänster in på Lindallén.

Det är en gemensam start med grupper på mellan 10 -100 cyklister. Varvtiden för cyklisterna är 25-40 minuter. Banan är mycket utslagsgivande vilket kommer att innebära att det inte blir några stora klungor.

Fordonstrafik förbjuden på nedan angiven sträcka

 • Lindallén mellan Kattviksvägen och Pershögssgatan
 • Pershögsgatan mellan Lindallén och Tarravägen
 • Föreskriften gäller inte för fordon med tillstånd, transporter till och från boende och företag inom detta område samt för boende

Enkelriktad trafik (förbud att köra mot tävlingsriktningen)

 • Agardhsgatan (normalt enkelriktad åt andra hållet)
 • Tarravägen
 • Häljarpsvägen/ Drängstorpsvägen mellan Tarravägen och Karpa Gada
 • Karpa Gada/Boarpsvägen mellan Drängstorpsvägen och Italienska vägen(V115)
 • Boarpsvägen mellan Italienska vägen(V115) och Kattviksvägen
 • Kyrkovägen mellan Lindallén och Köpmansgatan

Dubbelriktad trafik (Normalt enkeLriktad) för att möjliggöra transport till och från berörda adresser

 • Forsbergs väg mellan Lindallén och Kattviksvägen
 • Ryttarvägen
 • Volvovägen

Förbud mot att stanna/ parkera- dessa vägar utgör tävlingsbana

 • Lindallén
 • Agardhsgatan mellan Lindallén och Pershögsgatan
 • Kyrkogatan
 • Pershögsgatan

Trafikföreskrifter nedan under 21 juni 2018 kl 1800-1930

Fordonstrafik förbjuden på nedan angiven sträcka

 • Lindallén mellan Kattviksvägen och Kyrkovägen
 • Kyrkovägen mellan Lindallén och Köpmansgatan
 • Volvovägen
 • Föreskriften gäller inte för fordon med tillstånd, transporter till och från boende och företag inom detta område samt för boende

Dubbelriktad trafik (normalt enkelriktad) för att möjliggöra transport till och från berörda adresser

 • Forsbergs väg mellan Lindallén och Kattviksvägen
 • Ryttarvägen

Förbud mot att stanna/parkera

 • Lindallén
 • Volvovägen
 • Kyrkovägen

Säkerhet

Vi kommer att sätta ut säkerhetsvakter under överseende av polisen. För att följa upp att cyklisterna följer tävlingsbestämmelserna så kommer det att finnas en huvudkommissarie och två biträdande kommissarier. Säkerhetsorganisationen består av en Säkerhetschef med två biträden samt ungefär 50 säkerhetsvakter vars uppgift är att upprätthålla säkerheten för de tävlande och övriga trafikanter.

För frågor kontakta tävlingsansvarig

Mikael Jersby, mikael.jersby@gmail.com, 0766-49 29 55