Tävlingsansvarig SM
Mikael Jersby
Mobil: 0766-49 29 55
Mail: sm2019@ckbure.se

Event- och aktivitetsansvarig
Annika Borgelin
Mobil: 0725-03 99 33
Mail: annika.borgelin@bastad.com